ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-05-11 15:22:38

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-11-30 15:22:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-29 12:03:47

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โซนภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โซนภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-21 11:50:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ศมข.สุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ศมข.สุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-13 13:38:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-13 13:32:38

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2

วันที่ 23-25 มีนาคม 2564

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-06 15:15:20

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2564

25 มีนาคม 2564

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-09-06 15:12:43

อ่านต่อ...

เกี่ยวกับข้าว


ประชาสัมพันธ์


อ่านข้อมูลโครงการเพิ่มเติม https://webold.ricethailand.go.th/ricemarket/