ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปีบัญชี 2563

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-09-16 14:54:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 6/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 6/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-08-30 15:20:18

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ชาวนาร่วมใจ สานสายใย “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ชาวนาร่วมใจ สานสายใย “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-08-20 09:00:52

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการสอบปรับระดับของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งประเภทช่าง

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการสอบปรับระดับของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งประเภทช่าง

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-08-20 08:56:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-08-03 16:08:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-07-25 13:55:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2022-05-11 15:22:38

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 2021-11-30 15:22:10

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์


อ่านข้อมูลโครงการเพิ่มเติม https://webold.ricethailand.go.th/ricemarket/