Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21
7/05/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 14
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 25
6/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี เพื่อจ้างเหมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 61
1/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาผู้ช่วยเสริมปฏิบัติงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 57
รับสมัครงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 74
New