Subcategories

Display # 
Title Author Hits
31/7/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเหมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน โคงการธนาคารสินค้าเกษตร Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 78
17/6/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 13
14/6/62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเหมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเกษตร Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 46
11/06/2562 ประกาศกองเมล้ดพันธุ์ข้าว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 25
07/06/2562 ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานห้องปฏิบัติการ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 15
31/05/2562 ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 40
31/05/2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 32
30/05/2562 ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 17
28/05/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 72
ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 14
New