23 /11 60 ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 2

ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 2