สถานที่ตั้งและติดต่อ

contact

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-5169 โทรสาร 0-2561-4229
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

แผนที่ Google Map