ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายรายสัปดาห์ ปี 2563

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายรายสัปดาห์ (คลิก)