ติดต่อ

rd map2

ดูแผนที่กรมการข้าวใน google map
 
rd building
 
อาคารที่ทำการกรมการข้าว อยู่ในบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
ที่อยู่: กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02-5613801 , แฟกซ์ 0-2561-3876
Address: Rice Department 50,Phaholyothin Road,Ladyao, Khet Chatuchak, Bangkok, Postcode 10900