ติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

ที่ ศูนย์ รหัส FAX สำนักงาน
1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 055 313030  311018 (086-4406304)
2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 044 920240-1 920240-1
3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 054 356396 218865 , 356395
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 056 431371 431372-3
5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 036 499225 499224
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 074 840104 840103
7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053 114061 114062, 431752
8 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 054 410951 411004
9 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 055 710014-15 710014-15
10 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 045 311051 312592
11 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 043 569587  569114
12 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 042 237091 237089-90
13 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 043 873162 873161 , 873164
14 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 054 654537 654661
15 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 056 325111 (802644) 325111-2
16 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 044 042560 (102) 042557-60
17 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 043 379253 ต่อ 07 379252 - 3
18 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 042 728517 728516, 728518, 728519
19 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 038 209201 209202
20 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 032 370273 711142
21 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 055 601015 601017
22 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี 077 259032 259429
23 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 073 330893 330890
24 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว (กทม.) 02 5613794 5614229