ติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

ที่ ศูนย์ รหัส FAX สำนักงาน
1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 055 313117 313118
2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 044 920240 กด 1 920240-1
3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 054 829792 8299791
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 056 431371 431371:106
5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 036 499225 499224
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 074 840104 840103
7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053 114061 114062, 431752
8 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 054 410951 411004
9 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 055 710015 710014 
10 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 045 311051 312592
11 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 043 569587  569114
12 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 042 237091 237089
13 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 043 873162 873162-3
14 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 054 654537 654661
15 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 056 802644 802645-6
16 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 044 042559 042560
17 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 043 393665 393664
18 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 042 728517,19 728516,728517, 728519
19 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 038 209201 209202
20 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 032 919949 919939
21 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 055 615656 615655
22 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี 077 259032 259429
23 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 073 330893 330890
24 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 045   826553-4
25 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 042 490543 490542
26 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 037 349478 349477
27 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์     095 - 3348348
28 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ 045 525677 5525677
29 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว (กทม.) 02 5614229 5613794