King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

                  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดงานรื่นเริงเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2563  ในการนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์  ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวให้พรปีใหม่และสนับสนุนรางวัลพิเศษในการจับฉลากแลกของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่    

Read more

           วันที่ 16 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว                                      

Read more

                                   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ทำการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Read more

   วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว  ณ อาคารกรมการข้าว

Read more

             วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมแสดงความยินดีกับนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว และ นางทัศนีย์วรรณ  สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคนใหม่

Read more

กรมการข้าว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562             ในปีนี้กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จัดนิทรรศการในหัวข้อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (ผลิตเอง ใช้เอง) พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเมล็ดพันธุ์  การตรวจตัดพันธุ์ปน และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 8 - 9 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้เข้าชมงานฯ       

Read more

               กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2561 เมื่อวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ในการนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการทำงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลงานดีเด่น  

Read more

                                        สัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการสัมมนา วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังและการจัดการโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเก็บรักษาเมล้ดพันธุ์ตามหลักวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการจัดการด้านการผลิตและการตลาดข้าว     

Read more

               กลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 23 ศูนย์ ณ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล 

Read more

      กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 โดยมีนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวัฒนชัย สุภา เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560

Read more

    วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

การสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2560 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 

Read more

ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว”  กรมการข้าวจัดงานวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 11 ปี

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

  การประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทนรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

Read more

ส่งความรักความห่วงใยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว 

Read more

การประชุมหารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ตรวจติดตามความก้าวหน้า

Read more

"พิธีเปิดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ"

Read more

ประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมการข้าว

Read more

กรมการข้าวได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ 

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดการประชุม  ครั้งที่1/2560 โดยมีนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นประธาน

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมหารือข้อเสนอโครงการวิจัย 

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมความยินดีกับรองอธิบดีกรมการข้าวและรับพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมรับพรจากผู้บริหารกรมการข้าว เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

Read more

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2559

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ศมข.นครนายก

Read more

การประชุมการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ประชุมคณะทำงานนิทรรศการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

การประชุมแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Read more

ประชุมบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2559

Read more

ผอ.ศมข.นครสวรรค์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

Read more

ศมข.กำแพงเพชรรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.อุดรธานี

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.ตาก

Read more

สัมมนาการกระจายและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2559

Read more

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

คณะผู้บริหารสามคมเมล็ดพันธุ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกเข้าพบผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

การประชุมฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 1

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมจัดนิทรรศการในงานมอบรางวันทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 59

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

 AW Cheamyong1

15058S 

600203moac A4

m00 

2

bannerriceseedcenter 

bannerinsee60

 

Slide2